Забележка: резултатите от този калкулатор са примерни. Съдържание на алкохол в кръвта за всеки отделен човек е индивидуално и се определя от множество фактори, като здравословно състояние, възраст, метаболизъм, консумирана храна и др.

Ако пиеш и караш, си готов да убиваш.

Калкулатор за определяне на съдържанието алкохол в кръвта (САК*)

кг.
мл.
%
час/а
Мъж
Жена
Много често
Рядко
Много рядко